skip to Main Content
log-in Call 02 157 9799

ศัพท์พื้นฐานเกี่ยวกับ SMS ที่นักการตลาดควรรู้

วันนี้ขอเริ่มด้วยการอธิบายเกี่ยวกับศัพท์พื้นฐานเกี่ยวกับ SMS ที่นักการตลาดควรรู้ SMS มาจากคำเต็มว่า Short Message Service เป็นการจัดส่งข้อความในรูปตัวอักษรสั้นๆจากเครื่องโทรศัพท์มือถือหนึ่งไปยังเครื่องโทรศัพท์มือถืออีกเครื่องหนึ่ง บางครั้งเรียกกันว่า Text Messaging การจัดส่ง SMS สามารถทำได้อีกวิธีหนึ่งโดยเป็นการส่งข้อความจาก Web ไปยังเครื่องโทรศัพท์มือถือ ซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีที่นิยมใช้กันในทางธุรกิจ เพราะสามารถที่จะจัดส่ง SMS เข้าหามือถือจำนวนมากได้ด้วยการจัดการผ่านระบบส่งเพียงครั้งเดียว หรือที่เรียกกันว่า Bulk SMS SMS Service คือ บริการส่ง SMS สำหรับธุรกิจ…

Continue Reading