skip to Main Content
log-in Call 02 157 9799
ศัพท์พื้นฐานเกี่ยวกับ SMS ที่นักการตลาดควรรู้

ศัพท์พื้นฐานเกี่ยวกับ SMS ที่นักการตลาดควรรู้

วันนี้ขอเริ่มด้วยการอธิบายเกี่ยวกับศัพท์พื้นฐานเกี่ยวกับ SMS ที่นักการตลาดควรรู้

 1. SMS มาจากคำเต็มว่า Short Message Service เป็นการจัดส่งข้อความในรูปตัวอักษรสั้นๆจากเครื่องโทรศัพท์มือถือหนึ่งไปยังเครื่องโทรศัพท์มือถืออีกเครื่องหนึ่ง บางครั้งเรียกกันว่า Text Messaging การจัดส่ง SMS สามารถทำได้อีกวิธีหนึ่งโดยเป็นการส่งข้อความจาก Web ไปยังเครื่องโทรศัพท์มือถือ ซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีที่นิยมใช้กันในทางธุรกิจ เพราะสามารถที่จะจัดส่ง SMS เข้าหามือถือจำนวนมากได้ด้วยการจัดการผ่านระบบส่งเพียงครั้งเดียว หรือที่เรียกกันว่า Bulk SMS
 2. SMS Service คือ บริการส่ง SMS สำหรับธุรกิจ ซึ่งผู้ให้บริการจะมีการพัฒนาระบบจัดส่ง SMS ที่ธุรกิจจะสามารถเข้าไปใช้ เพื่อทำการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายได้โดยสะดวก โดยทั่วไปการแข่งขันในบริการจะอยู่ที่ ความสะดวกในการใช้งาน ตลอดจนคุณภาพการส่งและราคา เป็นสำคัญ
 3. Personalized SMS หมายถึง การจัดส่งข้อความสั้นที่มีการใส่ความเป็นส่วนบุคคลรวมไว้ในเนื้อหาที่ส่ง ตัวอย่าง SMS แบบนี้ คือ “ เรียนคุณสมชาย ท่านมีคะแนนสะสม Loyalty Member Point จากการใช้บริการช่วงที่ผ่านมารวมทั้งสิ้น 888 คะแนน “ โดยในที่นี้ข้อมูล ชื่อและคะแนนสะสม เป็นข้อมูลส่วนบุคคล
  ในปัจจุบันซอฟท์แวร์ที่ผู้ให้บริการจัดส่ง SMS Service จัดทำขึ้น จะมีความสามารถในการจัดส่งแบบPersonalized SMS ซึ่งใช้งานได้ง่ายรวมอยู่ด้วย และเป็นที่นิยมเพราะผู้รับจะพอใจในการได้รับข้อมูลที่มีเรื่องราวที่สัมพันธ์กับตัวเองมากกว่าข้อมูลที่ส่งออกโดยรวมแบบทั่วไป
 4. Short Code คือ หมายเลขพิเศษที่ถูกจัดทำขึ้น  เพื่อรองรับการรับส่ง SMS ที่เกิดขึ้นใน 2 Way SMS  โดยรองรับการส่งเข้าจากโทรศัพท์มือถือในระบบ AIS, Dtac, True Move และ True Move-H เพื่อให้จำง่ายหมายเลข Short Code จะสั้น เช่น 5 หลัก แต่ปัจจุบันเนื่องจากมีการใช้มากขึ้นจะเป็น 7 หลัก ปัจจุบันค่าบริการการใช้ Short Code ที่ผู้บริโภคจะต้องจ่ายมีหลายราคา เช่น 3 – 100 บาท ซึ่งผู้ให้ทราบควรจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจน
 5. SMS API  (SMS Application Programming Interface)  SMS เอพีไอ หรือ ส่วนต่อประสานโปรแกรมประยุกต์ หมายถึงวิธีการที่ระบบปฏิบัติการ ไลบรารี หรือระบบปฏิบัติการอื่นๆ เปิดให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์อื่นๆที่นักโปรแกรมเมอร์พัฒนาขึ้น  สามารถติดต่อเรียกใช้งานการทำงานของระบบSMS ได้ ตัวอย่างการนำ SMS API ไปใช้ในการพัฒนาโปรแกรมเพื่อใช้ประโยชน์จาก SMS ได้แก่ การทำบริการถอนเงินที่มีการจัดส่ง SMS แจ้งยอดกลับไปยังเจ้าของบัญชี  หรือ  การแจ้งสถานะการจัดส่งสินค้าในระบบ E-commerce ไปทาง SMS แก่ผู้สั่งสินค้า โดยผู้สั่งสินค้าสามารถสอบถามได้ง่ายๆด้วยการกรอกเลขใบสั่งสินค้าลงในระบบเช็คสถานะสินค้า(Order Status Checking) เป็นต้น
 6. SMS Marketing คือการทำการตลาดด้วยการใช้ SMS ซึ่งสามารถจัดแบ่งเป็น 2 ประเภทที่สำคัญ คือ

  1. One Way SMS เป็นการจัดส่งแบบ Push หรือ SMS Broadcasting ซึ่งเจ้าของธุรกิจหรือแบรนด์เป็นผู้ส่งข้อความออกไปหาผู้รับ ตัวอย่างเช่น การโฆษณาผ่าน SMS การใช้ SMS เพื่อแจ้งโปรโมชั่นต่างๆ ส่วนลดสินค้า หรือการแจ้งกิจกรรมต่างๆ

  2. Two-Way SMS เป็นการใช้สื่อ เช่น TV , วิทยุหรือสิ่งพิมพ์เพื่อทำให้ผู้บริโภครับรู้เกี่ยวกับกิจกรรมหรือประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ และดึง (Pull) ให้ผู้บริโภคตัดสินใจเข้าร่วม โดยผู้บริโภคจะเป็นผู้ที่ทำการตอบสนองด้วยการส่ง SMS เข้ามายังเบอร์ที่กำหนดขึ้นให้ ซึ่งระบบก็จะทำการส่งข้อความตอบรับอัตโนมัติกลับไปยังเครื่องของผู้บริโภคด้วย จึงเป็นการสื่อสารแบบสองทาง ตัวอย่างที่พบเห็นบ่อยๆ เช่น การทำการ Vote, ทายปัญหา หรือร่วมชิงโชคเป็นต้น
  หวังว่าจะเป็นประโยชน์บ้างและหากท่านสนใจหรืออยากรู้คำอื่นๆเพิ่มเติม เชิญเขียนมาถามกันนะครับ