skip to Main Content
log-in Call 02 157 9799

ลูกค้าส่วนหนึ่งของเรา

SMS API Integration

API คือช่องทางการเชื่อมต่อ เพื่อส่งค่าให้กันและกัน จากระบบหนึ่งไปสู่ระบบอื่นๆ เรามีหน้าที่เขียน Bulk SMS API เพื่อให้โปรแกรมเมอร์เรียกใช้งาน เรารับค่ามาและส่งค่าคืนกลับไป เป็นการทำงานส่วนของ Servers ที่ users มองไม่เห็น โดย Bulk SMS API ถือว่าเป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งที่จะทำให้ Services ที่ดีๆ ที่มีบริการในปัจจุบัน สามารถติดต่อสื่อสารลูกค้าได้ง่ายขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้นและประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็ว

วิธีการทำงาน SMS API ของ MoLinkSMS

SMS API For Development

เอสเอ็มเอสเอพีไอสำหรับโปรแกรมเมอร์และนักพัฒนาซอฟต์แวร์

Bulk SMS API ของ MoLinkSMS มีอยู่มากมายหลายชนิดและหลายช่องทาง สำหรับโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ที่นักพัฒนาต้องการเชื่อมต่อผ่าน Application Program Interface (API) ตัวอย่างเช่น POST, XML, JSON, REST, GET, POST ตัวอย่างการเชื่อมต่อผ่าน PHP, ASP, Python, .NET, Perl

ระบบรับและส่งข้อความได้ทุกเครือข่าย

สนใจบริการติดต่อฝ่ายขายโทร

เรายินดีตอบทุกคำถาม แม้คุณจะยังไม่ได้เป็นลูกค้าของเรา

กรุณาส่งความต้องการของคุณ เราจะตอบอีเมลของคุณภายใน 24 ชั่วโมง