ศัพท์พื้นฐานเกี่ยวกับ SMS ที่นักการตลาดควรรู้

วันนี้ขอเริ่มด้วยการอธิบายเกี่ยวกับศัพท์พื้นฐานเกี่ยวกับ SMS ที่นักการตลาดควรรู้ SMS มาจากคำเต็มว่า Short Message Service เป็นการจัดส่งข้อความในรูปตัวอักษรสั้นๆจากเครื่องโทรศัพท์มือถือหนึ่งไปยังเครื่องโทรศัพท์มือถืออีกเครื่องหนึ่ง บางครั้งเรียกกันว่า Text Messaging การจัดส่ง SMS สามารถทำได้อีกวิธีหนึ่งโดยเป็นการส่งข้อความจาก Web ไปยังเครื่องโทรศัพท์มือถือ ซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีที่นิยมใช้กันในทางธุรกิจ เพราะสามารถที่จะจัดส่ง SMS เข้าหามือถือจำนวนมากได้ด้วยการจัดการผ่านระบบส่งเพียงครั้งเดียว หรือที่เรียกกันว่า Bulk SMS SMS Service คือ บริการส่ง SMS สำหรับธุรกิจ…

Continue Reading

4 ข้อผิดพลาดที่ทำให้ลูกค้าเบื่อหน่ายหรือเกลียด SMS ของ Brand

ทุกวันนี้คุณก็คงเหมือนกับผู้ใช้มือถือทั่วไปที่มักจะได้รับ SMS จากแหล่งต่างๆมากมายในแต่ละวัน ซึ่งก็มีทั้งเรื่องที่น่าสนใจและไม่น่าสนใจ และคงมีบ่อยครั้งทีเดียวที่คุณได้รับ SMS แล้วรู้สึกหงุดหงิด ไม่พอใจหรือเกิดความรำคาญขึ้นมา ซึ่งย่อมไม่เป็นผลดีต่อแบรนด์ที่ส่ง SMS นั้นเข้ามาอย่างแน่นอน วันนี้ผมจึงอยากจะนำประเด็น เรื่อง ข้อผิดพลาดที่ทำให้ลูกค้าเบื่อหน่ายหรือเกลียด SMS ของ Brand มาคุยกันครับ โดยผมได้สรุปไว้รวม 4 ข้อ ดังนี้ 1. ส่งข้อความที่ไม่มีคุณค่าเพียงพอในทัศนะลูกค้า 2. ส่งข้อความซ้ำๆหรือมีความถี่ในการส่งมากเกินไป 3. ไม่มีกระบวนการรับสมัครหรือยกเลิกการรับข้อความ 4. ใช้…

Continue Reading

ทำไมนักการตลาดสมัยใหม่ต้องให้ความสำคัญกับ Mobile Marketing

ผมเลือกหัวข้อนี้เป็นหัวข้อแรกใน Blog เกี่ยวกับการตลาดบนมือถือ เพราะต้องการอธิบายให้เห็นภาพชัดเจนว่า หากองค์กรใดยังไม่มี่การใช้ Mobile Marketing เป็น ส่วนหนึ่งของการวางกลยุทธด้านการตลาดภายในองค์กร องค์กรนั้นกำลังสูญเสียโอกาสในการสร้างแบรนด์และความสัมพันธ์กับลูกค้าสมัยใหม่เป็นอย่างยิ่ง 4 เหตุผลที่นักการตลาดสมัยใหม่ต้องให้ความสำคัญกับ Mobile Marketing 1. เข้าถึงลูกค้าได้ดีกว่าสื่ออื่นๆ ทุกวันนี้โทรศัพท์มือถือกลายเป็นของใช้ส่วนต้วที่ใครๆแม้แต่เด็กอนุบาลก็มี คนส่วนใหญ่พกมือถือตลอดเวา โทรศัพท์มือถือจึงกลายเป็นสื่อที่นักการตลาดสามารถใช้เพื่อเข้าถึงลูกค้าได้ดีกว่าสื่อแบบดั้งเดิม เช่นทีวี วิทยุ สื่อกลางแจ้ง หรือสื่อสิ่งพิมพ์ 2. มีบทบาทมากขึ้นในชีวิตประจำวัน ทุกวันนี้การใช้สมาร์ทโฟนเพื่อหาข้อมูลหรือซื้อสินค้าจากเว็บไซต์ รวมถึงเพื่อเข้าเครือข่ายสังคม(Social Media) มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วตลอดเวลา ซึ่งหาก…

Continue Reading